Kommunikasjon - Tjenester og nett - V14

Spørsmål #439

Når TCP blir brukt, så trenger ikke TCP portnummer til destinasjonen være den samme som TCP portnummer til kilden.

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/461