Kommunikasjon - Tjenester og nett - V07

Spørsmål #4

Error Resilience is the capability to continue decoding even when the received media stream contains errors.

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/461