Kommunikasjon - Tjenester og nett - V13

Spørsmål #386

Sett at Vert A sender et TCP segment med sekvensnummer 38 og 4 bytes med data over en TCP forbindelse til Vert B. I det samme segmentet så er bekreftelses- nummeret nødvendigvis 42.

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/461