Kommunikasjon - Tjenester og nett - V07

Spørsmål #32

In the Norwegian requirement for public safety network, the requirement for 2- party real time video calls is stated to be more important than the support for group call communication.

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/461