Kommunikasjon - Tjenester og nett - V11

Spørsmål #311

Hver adapter tilkoblet et LAN har en unik MAC adresse

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/461