Kommunikasjon - Tjenester og nett - V07

Spørsmål #3

TCP is always a preferred transport layer for live streaming media because it ensures that the content is transported to the client without error.

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/461