Kommunikasjon - Tjenester og nett - V10

Spørsmål #263

I en CAT-5 UTP ethernet installasjon er alle noder nøyaktig 100m fra huben. Propagasjonstiden for et bit fra hub til node for et 10BaseT ethernet er ti ganger så lang som for et 100BaseT ethernet.

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/461