Kommunikasjon - Tjenester og nett - V10

Spørsmål #225

Anse uttrykket D * 2^r XOR R for å være den matematiske representasjonen av data med CRC bit lagt til. CRC bitmønsteret representert ved R bestemmes ved modulo 2 aritmetikk hvor R er resten når D * 2^r divideres med en generator G.

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/461