Kommunikasjon - Tjenester og nett - V08

Spørsmål #147

With half-duplex, a node cannot transmit and receive at the same time.

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/461