Kommunikasjon - Tjenester og nett - V08

Spørsmål #110

Before an 802.11 station transmits a data frame, it must first send an RTS (Request-to-Send) frame and receive a corresponding CTS (Clear-to-Send) frame.

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/461