Teknologi for integrerte operasjoner og semantisk web - V12

Spørsmål #133

[Web Services, WCF and SOA] Select the best option for relating an XML-scheme with an XML file

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/149