Teknologiledelse - H11

Spørsmål #74

En aksje har en beta på 1,5. Risikofri rente er 3 % og forventet markedsavkastning er 7 %. Hva blir forventet avkastning for aksjen i følge kapitalverdimodellen (CAPM)?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/309