Teknologiledelse - H11

Spørsmål #65

Et monopol produserer 1 000 enheter pr periode. Etterspørselen er Q = 3 000 – P, der Q er mengden og P er prisen. Hva blir da (absoluttverdien av) etterspørselselastisiteten?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/309