Teknologiledelse - V10

Spørsmål #307

I figuren under er MC (grense- eller) marginalkostnader, MR er (grense- eller) marginalinntekt, P(Q) er etterspørsel og Q er mengden. Bokstavene A, B, C, D, E og F skal være lik arealet til områdene de ligger i og som er avgrenset med linjer (stiplet eller ikke stiplet). Hva er et riktig uttrykk for det tapet konsumentene lider på grunn av monopoltilpasning sett i forhold til frikonkurransetilpasning? P, MC, MR MC A D B C E F P(Q) MR

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/309