Teknologiledelse - V10

Spørsmål #304

Markedsrisikopremien er:

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/309