Teknologiledelse - V10

Spørsmål #294

Tidd& Besant (kap 6) nevner mange barrierer (tabell 6.3) som hindrer bygging av innovasjonsnettverk, men en av de fire under nevnes ikke i pensum. Hvilken?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/309