Teknologiledelse - V10

Spørsmål #271

I boken til Tidd og Bessant (2009) brukes begrepene ”exploitation” og ”exploration”. Hva mener de med dem?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/309