Teknologiledelse - V10

Spørsmål #264

I følge Mitchell og Hamilton (1988) er det tre overlappende kategorier av innovasjon som store bedrifter må finansiere. Hvilke?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/309