Teknologiledelse - H09

Spørsmål #244

Hva kaller Nonaka spredning/omforming av individuell taus (tacit) kunnskap til organisatorisk taus kunnskap?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/309