Teknologiledelse - H09

Spørsmål #239

I kapittel 6 i Tidd og Besant gis det flere gode grunner for å øke bruken av nettverk når man jobber med innovasjon. Nedenfor er det oppgitt fire grunner, men en av dem er ikke nevnt i pensum. Hvilken?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/309