Teknologiledelse - H09

Spørsmål #238

Tidd og Bessant (2009) peker på en rekke dimensjoner av organisasjonsklimafaktorer som påvirker innovasjonsevnen til organisasjoner. En av påstandene under er ikke riktig hvilken?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/309