Teknologiledelse - V12

Spørsmål #180

Verdien av aksjer kan i prinsippet beregnes som nåverdien av alle framtidige utbytter. Utbytte er penger som betales til aksjonærene. Anta at kontantstrømmene som genereres etter renter, skatt, verditap på realinvesteringer etc. i et selskap utgjør 10 % av egenkapitalen. Selskapet beholder tilsvarende 3 % av egenkapitalen hvert år og betaler ut tilsvarende 7 % som utbytte. Forventet utbytte om ett år er 7 pr aksje. Året etter er det 7,21. Det vil si 3 % mer fordi selskapet forventes å investere den delen av kontantstrømmen som holdes tilbake til en avkastning på 10 % hvilket også er forventet avkastning for egenkapitalen. Året deretter forventes utbyttet igjen å ha vokst med 3 % osv. Hva er verdien av aksjen nå?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/309