Teknologiledelse - V12

Spørsmål #175

En investering innebærer en forventet utbetaling på 1 000 000 om ti år. Risikojustert avkastningskrav er 15 % pr år. Hva blir nåverdien av utbetalingen?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/309