Teknologiledelse - V12

Spørsmål #167

Et monopol har marginalkostnader, MC, som kan skrives som MC = 1 000 + 0,3Q. Q er mengden. Etterspørselen i markedet kan skrives som P = 11 000 – 0,1Q. Hvilken pris, P, vil monopolet ta?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/309