Teknologiledelse - V12

Spørsmål #156

Aksjen til et selskap har en beta på 1,5. Selskapets gjeld har beta på 0,5. Risikofri rente er 3 % og forventet markedsavkastning er 7 %. Skattesatsen er 25 %. Gjelden til selskapet tilsvarer én tredjedel av verdien til aktiva. Hva blir selskapets WACC?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/309