Teknologiledelse - V11

Spørsmål #153

Et selskap har gjeldsgrad på 75 %. Forventet avkastning på egenkapitalen er 24 %. Forventet gjeldsavkastning er 16 %. Og selskapsskattesatsen er 25 %. Hva blir forventet avkastning på totalkapitalen (WACC) etter skatt?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/309