Teknologiledelse - V12

Spørsmål #1

Destruktive innovasjoner er et bredere begrep enn destruktive teknologier, som begge forekommer relativt sjeldne. Hvilken av følgende påstander knyttet til dette temaet er riktig?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/30