Teknologiledelse - V11

Spørsmål #1

I innledningen av Tidd & Besant nevnes 4P-modellen, som forklarer ulike typer av innovasjoner. Hvilken av typene under er IKKE nevnt i 4P-modellen?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/47