Teknologiledelse - V10

Spørsmål #1

Porter (1980) bruker begrepene ”innovation leadership” og “innovation followership”. Hva legger han i dette?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/48