Programvareutvikling - H14

Spørsmål #93

En programvareingeniør er ansatt i selskapet som designer og fremstiller avstemmingsmaskiner for bruk i kommune- og stortingsvalg. Hun er ansatt for å utvikle arkivsystemet for å sikre avstemmingsinformasjon og avstemningsresultater. Hvilken av de følgende handlinger vil mest sannsynlig være et brudd på «Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice»?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/111