Programvareutvikling - V14

Spørsmål #14

Inspeksjon av designdokumenter kan benyttes til å sjekke om kravoppfyllelse i forhold til...

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/111