Programvareutvikling - V14

Spørsmål #14

Hvilke faktorer påvirker mest til lavere pris til kunde dersom antatt høyere kostnadsestimat?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/111