Programvareutvikling - H14

Spørsmål #102

Hvilke av elementene under fanger best naturen til et kvalitetsparadigme?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/111