Informasjonsteknologi, grunnkurs - ALL

Spørsmål #93

Sortering ved innsetting (insertion sort) bruker omtrent 1 sekund på å sortere 1000 elementer. Hvor lang tid vil det omtrent ta å sortere 10000 elementer?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/149