Eksamen vår 2018 - En pasient har vitalkapasitet (VK) 4,50 L og forsert ekspiratorisk volum 1 (FEV1) på 2,00 L. Hva representerer FEV1?

Spørsmål #1

En pasient har vitalkapasitet (VK) 4,50 L og forsert ekspiratorisk volum 1 (FEV1) på 2,00 L. Hva representerer FEV1?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/2