Innføring i idrettsfysiologi - V12

Spørsmål #90

I en studie om høydetrening inntraff følgende signifikante endringer i maksimalt oksygenopptak hos de ulike gruppene:

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/243