Innføring i medisin for ikke-medisinere - V08

Spørsmål #79

Hva skjer når kalsiumkonsentrasjonen i blodet er lav? / Kva skjer når kalsiumkonsentrasjonen i blodet er låg? / What happens when the concentration of calcium in blood is low?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/645