Innføring i medisin for ikke-medisinere - V08

Spørsmål #78

Hva er forholdet mellom minuttvolumet fra høyre ventrikkel og fra venstre ventrikkel hos friske? / Kva er forholdet mellom minuttvolumet fra høyre ventrikkel og fra venstre ventrikkel hos friske? / What is the relation between the cardiac output from the right ventricle and the left ventricle inhealthy individuals?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/645