Innføring i medisin for ikke-medisinere - V08

Spørsmål #63

Leukopeni er ikke uvanlig i forløpet av cellegiftbehandling. Hva betyr leukopeni? / Leukopeni er ikkje uvanleg i forløpet av cellegiftbehandling. Kva tydar leukopeni? / Leucopenia is not uncommen following treatment with cytostatics. What does leucopenia mean?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/645