Innføring i medisin for ikke-medisinere - V09

Spørsmål #6

Ved nyresvikt får en lavere nivå av aktivt vitamin D. Hvordan vil dette virke på calcium og PTH-nivået i blod? / Ved nyresvikt får ein lågare nivå av aktivt vitamin D. Korleis vil dette virke på calcium og PTH-nivået i blod? / In renal failure will there be lower levels of active vitamin D. How will that influence the levels of calcium and PTH?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/645