Innføring i medisin for ikke-medisinere - H15

Spørsmål #577

Hvilket vitamin er nødvendig for normal beinmineralisering? / Kva for vitamin er nødvendig for normal beinmineralisering? / What vitamin is necessary for normal bone mineralisation?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/641