Innføring i medisin for ikke-medisinere - V16

Spørsmål #534

Kroppsmasseindeks (BMI) er et mål for fedme (egentlig vekt justert for høyde: BMI = V / h2 ). Hva er nedre grense for fedme? / Kroppsmasseindeks (BMI) er eit mål for fedme (eigentleg vekt justert for høgde: BMI = V / h2 ). Kva er den nedre grensa for fedme? / Body mass index is a measure of obesity (actually it is the weight adjusted for height: BMI = Wt/Ht2 ). What is the lower limit for obesity?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/645