Innføring i medisin for ikke-medisinere - H10

Spørsmål #520

Kondisjonstrening øker det maksimale oksygenopptaket under arbeid. Hva er det først og fremst som trenes hos friske? / Kondisjonstrening aukar det maksimale oksygenopptaket under arbeid. Kva er det først og fremst som blir trent hos friske? / Endurance training increases tha maximal oxygen uptake during exercise. What is primarily the factor that is trained in healthy individuals?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/645