Innføring i medisin for ikke-medisinere - H10

Spørsmål #519

En pasient på hjerteovervåkning får plutselig omslag av rytmen som vist på figuren under. Hva er mekanismen? / Ein pasient på hjerteovervåkning får plutselig omslag av rytmen som vist på figuren under. Kva er mekanismen? / A patient in the coronary care unit suddenly displays a change in the heart rhythm as shown in the figure. What is the mechanism?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/645