Innføring i medisin for ikke-medisinere - H10

Spørsmål #500

Levra er viktig som energilager. Hvordan lagres energien? / Levra er viktig som energilager. Korleis lagrast energien? / The liver is important forstorage of energy. How is the energy stored?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/641