Innføring i medisin for ikke-medisinere - H10

Spørsmål #491

Ved alvorlig systemisk inflammasjon kan sirkulatorisk sjokk inntreffe. Hva er hyppigste årsak / Ved alvorleg systemisk inflammasjon kan sirkulatorisk sjokk inntreffe. Kva er hyppigaste årsak / Severe systemic inflammation can cause circulatory shock. What is the most frequent reason?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/645