Innføring i medisin for ikke-medisinere - V11

Spørsmål #462

Kroppsmasseindeks (BMI) er et mål for fedme (egentlig vekt justert for høyde: BMI = V / h2). Hva er den nedre BMI grensen for fedme? / Kroppsmasseindeks (BMI) er eit mål for fedme (eigentlig vekt justert for høgde: BMI = V / h2). Kva er den nedre BMI grensa for fedme? / Body mass index is a measure of obesity (actually it is the weight adjusted for height: BMI = Wt/Ht2). What is the lower BMI limit for obesity?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/645