Innføring i medisin for ikke-medisinere - V09

Spørsmål #42

En blodåre har en innsnevring i et kort område. Hva skjer med blodstrømmen i denne innsnevringen? / Ein blodåre har ei innsnevring i et kort område. Kva skjer med blodstraumen i denne innsnevringa? / A blood vessel has a narrowing in a short segment. What happens to the blood flow in this narrow segment?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/641