Innføring i medisin for ikke-medisinere - H11

Spørsmål #403

Hva skjer i en (eksitatorisk) synapse? /Kva skjer i ein (eksitatorisk) synapse? / What happens in an excitatory synapse?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/641