Innføring i medisin for ikke-medisinere - V09

Spørsmål #4

Blodtrykket reguleres blant annet av perifer motstand. Hvilke kar er ansvarlige for den største delen av denne motstanden? / Blodtrykket blir mellom anna regulert av perifer motstand. Kva for kar er ansvarlige for den største delen av denne motstanden? / The blood pressure is among other things regulated by peripheral resistance. Which vessels are responsible for most of this resistance?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/645