Innføring i medisin for ikke-medisinere - H11

Spørsmål #367

Hvor mye filtrat produseres av nefronene i begge nyrene i løpet av et døgn? / Kor mykje filtrat produserast av nefronane i begge nyra i løpet av eit døgn? / How much filtrate is produced in all nephrons of both kidneys during 24 hours?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/641